Urval och process

1. BEHOVSANALYS OCH KRAVSPECIFIKITION

Du är välkommen att ringa eller maila Top Talent Jobs när du har ett rekryteringsbehov, vi kan skräddarsy lösningar åt dig om du vill direktrekrytera, hyra in eller lösa det med ett hyrköp. Vi genomför en kartläggning och analys av er verksamhet varefter vi tillsammans med er gör en behovsanalys avseende bemanningen samt att en tidplan upprättas.

2. DOKUMENTATION TILL KUND

En dokumentation på uppdraget görs där vi specificerar information om uppdraget, ett annonsförslag och även information om företaget. Relevant dokument för våra kandidater tas fram och presenteras för er för godkännande.

3. LINKEDIN ANNONS NÄTVERK

Förutom våra kandidater vi har i vår kandidatdatabas och via våra nätverk görs även sökningar via Linkedin. Annons läggs även ut, till exempel via Monster. Vi är extra noga med urvalet som vi gör och jobbar med Match där kandidaten matchar kravprofilen.

4. INTERVJUER AV KANDIDATER

Aktuella kandidater från uppdragsprofilen telefonintervjuas och bedöms med utgångspunkt från den gemensamt framtagna kravprofilen varefter lämpliga kandidater kallas in till personlig intervju.

5. PRESENTATION AV KANDIDATER FÖR KUND

De kandidater som anses vara de lämpligaste för tjänsten presenteras för er i ett CV-format och ni får avgöra vilka ni vill träffa. Vi håller hela tiden dialog angående kandidaterna antingen via mail eller telefon.

6. KUNDEN INTERVJUAR KANDIDATEN

Toptalent Jobs bokar intervjutid med de kandidater du vill träffa, vi föreslår att intervjun sker hos er fast det går även bra i våra lokaler.

7. REFERENSTAGNING & BAKGRUNDS KONTROLL

Vi granskar alltid betyg, genomför referensintervjuer samt tar slutligen en kreditupplysning. För chefsrekryteringar rekommenderar vi en ännu mer omfattande bakgrundskontroll. Vi kan erbjuda kontroller av personuppgifter, utbildning, företagsengagemang och ekonomiska uppgifter, drog- och alkoholtester kan också göras samt vid behov naturligtvis utdrag ur belastningsregistret.

8. TEST

Personlighetstest och begåvningstest erbjuds också på kandidater hos StepOne Screen. Testet är granskat och godkänt av STP, Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Se vidare på www.psykologisk-metod.se

9. BESLUT AV KANDIDAT REKRYTERING/UTHYRNING/HYRKÖP

Kunden fattar beslut om anställning.

10. UPPFÖLJNING OCH GARANTI

Garanti: Vi följer upp rekryteringsprocessen efter 3 respektive 6 månader för att säkerställa att du är nöjd. Om kandidaten från Top Talent Jobs inte uppfyller dina förväntningar eller avslutar sin anställning garanterar vi dig en ny kostnadsfri rekrytering.

Please reload

Kontakta oss om du har frågor om processen!

Top Talent Jobs står för att hitta de bästa topptalangerna på marknaden. Det som skiljer oss från andra kompetensbaserade företag är att vi själva har varit ute på fältet bland kunderna och jobbat i olika organisationer och branscher, jobbat både operativt och strategiskt. Vi själva har den erfarenhet av vad som krävs ute hos kund och vet vad som krävs av konsulterna och vad kunden vill ha.

Följ oss i sociala medier:

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

E-post: info@toptalentjobs.se
Telefon: 073-650 22 48
Adress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Org.nr: 559062-4150 (Innehar F-skattesedel)